Contact Us
◆Contact Us
Contact Us
Home > Contact Us

Jiangsu Nantong No. 2 Construction Engineering (Group) Co., Ltd
Address: No. 683, Renmin (M) Road, Qidong City, Jiangsu Province, 226200 PR China
Tel: 0086 - 513 - 8331 6463
Fax: 0086 - 513 - 8335 7608
E-mail:
tongle@abcd
Website: www.nt2j.cn